Brazil

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pruže­na mu je zdravstve­na po­moć zbog bolo­va u cri­je­vi­ma, koji su povezani sa na­padom nožem na nje­ga 2018. go­dine tokom predi­zborne kam­pan­je.

Published On 11 Jan 2023