Božić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ove go­dine širen­je omikro­na pro­duži­lo je pan­demi­ju ko­rona virusa na još jedan Božić, pa porodice mora­ju uvesti re­strik­ci­je u svo­ja oku­pl­jan­ja.

Published On 25 Dec 2021