Božić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vri­jeme iščeki­van­ja Božića pretvo­rilo se u masovnu potrošačku groznicu u ko­joj se iz fokusa izgu­bio Isus, a duhovni smisao blag­dana us­tukn­uo je pred ma­ter­i­jal­nim.

blog by Miroslav Filipović
Published On 25 Dec 2022

Sam naziv Božić pod­sjeća da je blag­dan Božića evanđeoska ško­la ljud­skosti i čov­ječnos­ti pa iz nje­ga stru­je od­like: pris­tu­pačnost, jed­nos­tavnost, sus­retljivost, pov­jerljivost, skrom­nost.

Published On 25 Dec 2022

Slaveći 10. Božić tokom svog pon­tif­ika­ta, papa Fran­jo je pred­vo­dio večern­ju misu u Bazili­ci Sve­tog Pe­tra.

Published On 24 Dec 2022