Boris Varga

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

S obzirom da se radi o prekrajanju granica nasilnim, vojnim putem, ova kriza će se neminovno reflektovati i na druge dijelove Evrope, posebno na Zapadni Balkan, smatra autor.

blog by Boris Varga
Published On 24 Feb 2022