Borbeni avioni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mnoge kom­pani­je u svi­je­tu – od SAD-a preko Turske i Rusi­je do Kine – već go­d­i­na­ma razvi­ja­ju či­tav niz aviona, lo­va­ca i bom­bardera bez ljudske posade.

Published On 21 Aug 2022