Borbe protiv ISIL-a

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Al-Qurayshi je bio mrač­na i bru­tal­na figu­ra koja je vodi­la grupu ISIL dok je bila pod in­ten­zivn­im vo­jn­im pri­tiskom SAD-a i savezničk­ih sna­ga.

Published On 04 Feb 2022