Bomba

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dvi­je ek­splozivne naprave ek­splodi­rale su kada je au­to­bus bio na mostu Hafez al-Asad pri čemu je pogin­u­lo tri­naest os­o­ba, a tri su ran­jene.

Published On 20 Oct 2021