Bogataši

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Elon Musk obo­rio je sv­jet­s­ki reko­rd i ušao u Guin­nessovu kn­jigu reko­r­da kao na­jveći gu­bit­nik u his­tori­ji jer je od no­vem­bra 2021. do de­cem­bra 2022. izgu­bio go­to­vo 165 mil­i­jar­di dolara.

Published On 12 Jan 2023

Le­Bron James je igra­jući za Los An­ge­les Lak­erse, Cleve­land Cav­a­lierse i Mi­a­mi Heat zara­dio 385 mil­iona dolara, no većinu bo­gat­st­va stekao je iz­van košarkašk­ih ter­e­na.

Published On 03 Jun 2022