Blokada Gaze

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Neza­v­is­na is­traž­na komisi­ja Ujed­in­jenih nar­o­da sma­tra da Izrael mora učini­ti više od samog preki­da oku­paci­je ter­i­tori­ja koju Palestin­ci žele u svo­joj državi.

Published On 08 Jun 2022