Bjelorusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako rus­ka in­vaz­i­ja na Ukra­jinu ulazi u složenu fazu i povećava­ju se pri­jet­nje, Mosk­va i Min­sk rade na in­ten­zivi­ran­ju vo­jne sarad­nje u sv­jetlu potrebe te­sti­ran­ja ste­pe­na bor­bene sprem­nos­ti.

Published On 16 Jan 2023

Zeml­ja koja se često nazi­va kao posljed­n­ja evrop­s­ka dik­tatu­ra vo­jsku je uglavnom držala dal­je od ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu, ali sve je više znako­va da bi se to usko­ro mog­lo promi­jen­i­ti.

Published On 21 Dec 2022