Bitcoin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vri­jed­nost bit­coina se sko­ro pre­polovi­la u odno­su na pri­je samo dva i po mjese­ca, kada je dosti­gao vri­jed­nost od sko­ro 68.000 dolara.

Published On 22 Jan 2022