Bitcoin

Sve veća popularnost Bitcoina približila je ovu virtuelnu valutu svakodnevnom životu. Na istoku Rusije, sve više ljudi otkriva prednosti ne samo upotrebe, već i stvaranja novih Bitcoina. Ipak, država se našla pred izazovom kako regulisati njihovu upotrebu.