Bill Gates

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Win­dows 11 ima niz znača­jnih prom­je­na u diza­jnu, kao i neke prom­jene u radu sis­tema, ali u Mi­crosof­tu tvrde kako je diza­jni­ran da bude jed­nos­ta­van za ko­ris­nike.

Published On 05 Oct 2021

“Nakon puno razmišl­jan­ja i puno rada na odno­su, od­lučili smo okončati naš brak”, napisao je par na Twit­teru.

Published On 04 May 2021