Bijela kuća

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bor­ba pro­tiv ko­rona virusa i pokre­tan­je prve ekonomi­je svi­je­ta tek su dva iza­zo­va od mnogih koji očeku­ju na­js­tar­i­jeg amer­ičkog pred­sjed­ni­ka do sada.

Published On 04 Jul 2021