Bihać

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sm­ješten u utro­bi pla­nine Plješav­i­ca nado­mak Bi­haća, neka­da na­jopreml­jeni­ji ju­gosloven­s­ki vo­jni aero­drom Žel­ja­va slovio je za jed­nu od tri vodeće zračne luke takvog tipa u Evropi.

Published On 24 May 2022

Pen­z­i­je su na grani­ci zone siro­mašt­va, pen­zioni sis­te­mi u krizi, a na­jveći prob­lem je nepo­vol­jan broj rad­ni­ka i pen­zion­era, up­o­zo­rava­ju stručn­jaci.

Published On 09 Sep 2021