Biciklizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Danac je su­pe­ri­ornom vožn­jom u pro­tek­le tri sed­mice slavio na na­jvećoj bi­cik­lis­tičkoj trci na svi­je­tu koja je počela u glavnom gradu nje­gove Danske, a za­vrši­la u Parizu.

Published On 24 Jul 2022

Danac Jonas Vinge­gaard uoči posljed­nje etape ima 3:34 minute pred­nos­ti is­pred Pogačara i može početi slavl­je, jer u ned­jelju samo mora za­vrši­ti eta­pu i prvi put u kar­i­jeri po­stat će pob­jed­nik Toura.

Published On 23 Jul 2022