Biciklizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Danac Jonas Vinge­gaard uoči posljed­nje etape ima 3:34 minute pred­nos­ti is­pred Pogačara i može početi slavl­je, jer u ned­jelju samo mora za­vrši­ti eta­pu i prvi put u kar­i­jeri po­stat će pob­jed­nik Toura.

Published On 23 Jul 2022

Sport­s­ki savezi, jedan za drugim, us­va­ja­ju pre­poruku Među­nar­o­dnog olimpi­jskog odb­o­ra koji je za­tražio da zbog in­vaz­i­je Rusi­je zabrane ruskim i bjeloruskim sportis­ti­ma učešće na tak­mičen­ji­ma.

Published On 02 Mar 2022