Berlin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kris­ten Stew­art je ‘per­fek­t­na povezni­ca’ između SAD-a i Evrope, te ide­al­na os­o­ba na čelu žir­i­ja koji će na Berli­naleu od­luči­vati o pob­jed­ničkom fil­mu u glavnoj konkuren­ci­ji, nave­de­no je u od­lu­ci.

Published On 09 Dec 2022