Beč

Strane su postigle ‘jasan tekst’ o svim pitanjima i onome što preostaje treba političku odluku svih strana, saopćilo je iransko Ministarstvo vanjskih poslova.

21 Jun 2021