Barcelona

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Žri­jeb paro­va os­mine fi­nala no­gometne Lige prva­ka održat će se 13. de­cem­bra u sjediš­tu Evropske no­gometne fed­eraci­je (UEFA) u Ny­onu.

Published On 09 Dec 2021

“FC Barcelona je postigla do­gov­or s Xav­i­jem Her­nan­de­zom da on postane tren­er prve momča­di do kra­ja tekuće se­zone i još dvi­je se­zone”, sto­ji u saopćen­ju.

Published On 06 Nov 2021