Banke

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pos­to­je države koje ima­ju i do 60 pos­to među­nar­o­d­nih de­viznih rez­ervi u zlatu, ali ima i onih koje uopće ne­ma­ju zla­to ili ima­ju male količine.

Published On 30 Apr 2022

Pred­sjed­nik Fed­er­al­nih rez­ervi Jerome Pow­ell rekao je da će nove tehnologi­je vjerovat­no učini­ti elek­tron­s­ka plaćan­ja jef­tini­jim i bržim, ali one bi mogle da desta­bi­lizira­ju fi­nan­si­jske in­sti­tu­ci­je.

Published On 24 Mar 2022