Bankarstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pos­to­je države koje ima­ju i do 60 pos­to među­nar­o­d­nih de­viznih rez­ervi u zlatu, ali ima i onih koje uopće ne­ma­ju zla­to ili ima­ju male količine.

Published On 30 Apr 2022