Bangladeš

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Veći­na put­ni­ka su bili hin­duis­tič­ki vjer­ni­ci koji su se za­putili u hram povodom proslave ma­ha­la­ja, kada hin­duisti daju žrtvene ponude svo­jim prec­i­ma.

Published On 26 Sep 2022