Avionske nesreće

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U trenutku nes­reće, u avionu nepalske kom­pani­je Yeti Air­lines, nalazile su se 72 os­obe, među ko­ji­ma 10 stranih državl­jana.

Published On 15 Jan 2023