Avioni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sindikat letačkog os­obl­ja, koji oku­pl­ja više od 5.000 pi­lota, na­javio je da će pi­loti na put­ničkim lin­i­ja­ma štra­jko­vati u sri­je­du i četvr­tak, a na teretnim letovi­ma od sri­jede do pet­ka.

Published On 06 Sep 2022