Avioni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sa 2.432.716 prevezenih putnika na četiri aerodroma prošle godine je Bosna i Hercegovina među državama nastalim raspadom Jugoslavije bila bolja samo od Slovenije.

Published On 03 Mar 2024