Autoindustrija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dese­ci hil­ja­da ro­b­o­ta, te sto­tine hil­ja­da in­dus­tri­jskih maši­na i raču­nara za­hti­je­va na­pa­jan­je elek­tričnom en­ergi­jom go­to­vo 24 sata dnevno, što već danas nije moguće.

Published On 11 Nov 2022