Autoceste

Cijeli Sadržaj

Postalo je gotovo uobičajeno da se na granici na ulaz u Hrvatsku čeka i po nekoliko sati; isti je slučaj i kada je riječ o naplatnim kućicama na autocestama.

Published On 23 Aug 2021