Autoceste

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vri­jed­nost pro­jek­ta iznosi 96,5 mil­iona KM, a sred­st­va je os­ig­u­rala Vla­da Fed­eraci­je BiH, i to 20,1 mil­ion KM iz vlasti­tih sred­sta­va, a os­tatak kred­it­nim aranž­man­i­ma.

Published On 30 Jun 2022