Austrija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon što je 5.mar­ta aus­tri­js­ka vla­da uk­in­u­la go­to­vo sve epi­demi­jske mere, što jedi­no nije sli­je­dio Beč doš­lo je do ras­ta bro­ja novozaraženih, koji je sada nat­jerao vlasti da se vrate mjera­ma.

Published On 24 Mar 2022