Austrija

Za njemački SPD glasali su ljudi koji su bolje obrazovani, žive u velikim gradovima i, u suštini, nemaju loš život u kapitalizmu, za KPO gradski proleterijat, imigranti i izbjeglice.

29 Sep 2021