Australija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rafael Nadal se povri­je­dio u za­vršni­ci dru­gog seta nakon čega je za­tražio li­ječničku po­moć; u nas­tavku je imao prob­le­ma s kre­tan­jem, ali je ipak za­vršio meč – Macken­zie Mc­Don­ald je po­bi­je­dio 3:0.

Published On 18 Jan 2023