Aukcije umjetnina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crtež, jedan od ri­jetk­ih iz pri­vatne kolek­ci­je ital­i­jan­skog um­jet­ni­ka, bio je zab­o­ravl­jen sve do 2019. kada ga je stručn­jak iz auk­ci­jske kuće Christie's pre­poz­nao kao jed­no od Michelan­gelovih djela.

Published On 19 May 2022