Aukcija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rani­ji reko­r­di za neki Ein­steinov rukopis iznosili su 2,4 mil­iona eura za pis­mo o Bogu (pro­dano 2018. go­dine) i 1,39 mil­iona eura (2017. go­dine) za pis­mo o tajni sreće.

Published On 24 Nov 2021

Radi se o orig­i­nal­nom radu na 54 stran­ice ko­jeg su 1913. i 1914. u Cir­i­hu redi­gi­rali slavni fiz­ičar i nje­gov sarad­nik i pri­jatelj Michele Besso.

Published On 02 Sep 2021