Aukcija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crtež, jedan od ri­jetk­ih iz pri­vatne kolek­ci­je ital­i­jan­skog um­jet­ni­ka, bio je zab­o­ravl­jen sve do 2019. kada ga je stručn­jak iz auk­ci­jske kuće Christie's pre­poz­nao kao jed­no od Michelan­gelovih djela.

Published On 19 May 2022

Za­pad­na kapi­ja Beogra­da ili Genex kula pro­da­je se u viđenom stan­ju posli­je neko­liko neusp­ješnih pokuša­ja pro­da­je u posljed­njih de­se­tak go­d­i­na, a počet­na ci­je­na je 17 mil­iona eura.

Published On 22 Apr 2022

Rani­ji reko­r­di za neki Ein­steinov rukopis iznosili su 2,4 mil­iona eura za pis­mo o Bogu (pro­dano 2018. go­dine) i 1,39 mil­iona eura (2017. go­dine) za pis­mo o tajni sreće.

Published On 24 Nov 2021