Animirani film

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ot­vara­jući fes­ti­val, za­gre­bač­ki gradon­ačel­nik Tomis­lav Tomaše­vić rekao je kako An­i­mafest nije samo sv­jet­s­ki fes­ti­val, nego jed­na od na­jvećih kul­turnih man­i­festaci­ja u Hrvatskoj.

Published On 06 Jun 2022