Angela Merkel

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Merkel nije pri­h­vati­la Guter­resovu ponudu da pred­sje­da­va sav­je­to­davn­im odborom na vi­sokom nivou u sklopu pro­jek­ta re­forme UN-a.

Published On 19 Jan 2022