Ana Brnabić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Moguće je da Vučić up­ra­vo Brn­abić priprema za ono što nam sle­du­je, a to je kon­ač­na nor­mal­izaci­ja odnosa Beograd i Priš­tine.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 06 Sep 2022

Nema te nepravde, izborne krađe, poli­tičkog ubist­va, kosovskih tabli­ca ili doku­me­na­ta… koje bi građane Sr­bi­je izvelo na ulice izuzev LGBT pa­rade.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 03 Sep 2022

Pred­sjed­nik Srpske napredne stranke Alek­san­dar Vučić saopš­tio je pred­sjed­niku Sr­bi­je Alek­san­dru Vučiću, a onda ovaj javnos­ti: novi man­datar vlade biće dosadašn­ja pre­mi­jer­ka.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 30 Aug 2022