Američki kongres

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tak­ti­ka okre­tan­ja glave Clintonove ad­min­is­tracije iz 1994. go­dine, nakon saz­nan­ja da će Hrvats­ka pro­pusti­ti iran­sko oruž­je u BiH, znači­lo je i jačan­je iran­skog ut­je­ca­ja u BiH.

blog by Ivica Puljić
Published On 30 May 2022