Američka ekonomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ter­min­s­ki ugov­ori za naf­tu Brent osla­bili su 23 cen­ta, na 96,08 dolara po bare­lu, dok su oni za naf­tu West Texas In­ter­me­di­ate pali 28 cen­ti, na 90,22 dolara po bare­lu.

Published On 10 Aug 2022

Bide­n­ov re­jt­ing od au­gus­ta prošle go­dine nije bio viši od 50 pos­to, što je znak up­o­zoren­ja da bi nje­go­va Demokrats­ka stran­ka mogla da izgu­bi kon­trolu nad na­j­man­je jed­nim do­mom Kon­gre­sa SAD-a.

Published On 23 Jun 2022