Aleksej Navaljni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na spisku Ros­fin­mon­i­toringa nalaze se hil­jade po­je­d­i­naca i sto­tine poli­tičk­ih, vjer­skih i ul­tra­na­cional­is­tičk­ih or­ga­ni­zaci­ja zabran­jenih u Rusi­ji.

Published On 25 Jan 2022

Okrivl­jeni u pred­me­tu je up­ra­va Kaznene koloni­je br. 2 ruske up­rave za sprovođen­je zatvorskih sankci­ja kaz­neno-popravne službe u gradu Pokrov u cen­tral­noj Vladimirskoj oblasti.

Published On 24 Nov 2021