Aleksandar Vučić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dani­lo Vučić, po­tomak sr­bi­jan­skog pred­sjed­ni­ka, ima neo­bično društ­vo za ‘prim­jer­neog mladića’, kakvim ga pred­stavl­ja režim: ri­ječ je ho­da­jućim ne­dostaci­ma dokaza, di­ler­i­ma, huli­gan­i­ma…

opinion by Bojan Tončić
Published On 22 Jan 2023