AJB DOC

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Film donosi priču o tri djevo­jke iz Bamyana, Afghanistan, koje do­bi­ja­ju pri­liku ot­puto­vati u Evropu kako bi ost­var­ile svo­je snove da postanu pro­fe­sion­alne ski­jašice.

Published On 13 Sep 2022