AJB DOC

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dže­mu kroz ve­like živ­otne utrke vodi sjećan­je na bra­ta s ko­jim je neka­da učestvo­vao u škol­skim utrka­ma, a koji je izgu­bio živ­ot u min­u­lom ratu.

Published On 01 Jan 2022

Očeku­je­mo da re­al­izaci­ja fil­ma Elme Iković bude do­pri­nos podizan­ju ekološke svi­jesti i pot­i­caj za buđen­je kri­tičkog razmišl­jan­ja gle­datel­ja, navode or­ga­ni­za­tori.

Published On 04 Nov 2021