Afrika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­jveće sv­jetske lige izrazile su zabrin­u­tost za svo­je igrače, koji će nared­ni mjesec igrati u Kamerunu, zbog sig­urnos­ti i ne­dostat­ka zdravstvenih mjera.

Published On 23 Dec 2021

Do­na­tori su početkom go­dine za taj maso­van pro­gram pošuml­ja­van­ja obećali 19 mil­i­jar­di dolara, a amer­ič­ki mil­i­jarder Jeff Be­zos rekao je da će nje­go­va fon­daci­ja do­dati još mil­i­jar­du.

Published On 24 Nov 2021