Afganistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kad sam se našao u žaru borbe, nisam razmišl­jao o ljudi­ma, već sam ih za­mišl­jao kao ša­hovske fig­ure koje su uk­lon­jene s ploče, napisao je princ Har­ry u svo­jim memo­ari­ma.

Published On 07 Jan 2023