Afganistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od po­raza 2019. go­dine gru­pa Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant se pre­o­brazi­la u niz po­družni­ca koje za­uz­i­ma­ju ter­i­tori­ju u Af­gan­istanu i afričkom sa­hel­skom po­ja­su.

Published On 17 Apr 2022

I Shak­i­ba iz Af­gan­istana, i Asma iz Gaze, u želji za nor­mal­nim živ­o­tom san­ja­ju slo­bo­du i mogućnos­ti kao što su bol­je obra­zo­van­je, puto­van­ja, šet­n­ja gradom, stru­ja i voda, slo­bo­da.

Published On 04 Apr 2022