Abortus

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­kon o zabrani pobača­ja stu­pio je na snagu u još tri amer­ičke države, do­dat­no ograničava­jući prist­up pobača­ju u Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma.

Published On 26 Aug 2022