Zlatno doba nauke

Zlatno doba nauke: Hemija

Satelitski omogućen GPS, visokotehnološki medicinski postupci, kao i mnoge moderne nauke, temelje se na radu velikih mislilaca iz prošlosti. No, dok su imena Newton, Galileo i Kopernik dobro poznata, istražujemo njihove prethodnike, naučnike u zlatnom dobu islamske nauke. Irački teorijski fizičar Jim al-Khalili vodi nas na putovanje otkrića veze između novih naučnih dostignuća i manje […]

Satelitski omogućen GPS, visokotehnološki medicinski postupci, kao i mnoge moderne nauke, temelje se na radu velikih mislilaca iz prošlosti. No, dok su imena Newton, Galileo i Kopernik dobro poznata, istražujemo njihove prethodnike, naučnike u zlatnom dobu islamske nauke.

Irački teorijski fizičar Jim al-Khalili vodi nas na putovanje otkrića veze između novih naučnih dostignuća i manje poznatih naučnika iz prošlosti.

Istražujemo kako je djelo srednjovjekovnih hemičara utjecalo na razvoj moderne hemije.