Zlatno doba nauke

Zlatno doba nauke: Optika

Satelitski omogućen GPS, visoko tehnološki medicinski postupci, kao i mnoge moderne nauke, temelje se na radu velikih mislilaca iz prošlosti.Ali, dok su imena Newton, Galileo i Kopernik dobro poznata, istražujemo njihove prethodnike – naučnike u zlatnom dobu islamske nauke.Irački teorijski fizičar Jim al-Khalili vodi nas na putovanje otkrića veze između novih naučnih dostignuća i manje […]
Satelitski omogućen GPS, visoko tehnološki medicinski postupci, kao i mnoge moderne nauke, temelje se na radu velikih mislilaca iz prošlosti.
Ali, dok su imena Newton, Galileo i Kopernik dobro poznata, istražujemo njihove prethodnike – naučnike u zlatnom dobu islamske nauke.
Irački teorijski fizičar Jim al-Khalili vodi nas na putovanje otkrića veze između novih naučnih dostignuća i manje poznatih naučnika iz prošlosti.
U prvoj epizodi serijala fizičar Jim al-Khalili otkriva kako su islamski mislioci odigrali ključnu ulogu u objašnjavanju svjetla i optike.