Iz programa Vrhovi Balkana

Vrhovi Balkana: Košuta

Planina Košuta je dio masiva Karavanki koje se nalaze u sjeverozapadnom dijelu Slovenije na granici s Austrijom.