Dužina videa 24 minutes 17 seconds
Iz programa The Traveler - Putnici

Putnici: Bosna i Hercegovina 2. dio

Ova zemlja leži u srcu Jugoistočne Evrope. Ovdje se istočne i zapadne civilizacije oduvijek susreću, ponekad i sukobljavaju, gradeći dugu i fascinantnu historiju.

Ova zemlja leži u srcu Jugoistočne Evrope. Ovdje se istočne i zapadne civilizacije oduvijek susreću, ponekad i sukobljavaju, gradeći dugu i fascinantnu historiju.

Krećemo na putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu.

Emitovanje serijala Putnici: Bosna i Hercegovina podržala Turistička zajednica Kantona Sarajevo #VisitSarajevo

Putnici je sedmični program specijaliziran za putovanja i avanture, koji otkriva gradove i zemlje svijeta i baca svjetlo na najvažnije znamenitosti i različite turističke aktivnosti u vizualno kreativnom i uravnoteženom predlošku istraživačke avanture.

Program također povezuje različite svjetske civilizacije i na zanimljiv način prikazuje sličnosti i razlike između kultura i civilizacija, koje su se u svijetu pojavljivale sekvencijalno jedna za drugom.

Izvor: Al Jazeera