Iz programa Sistematski pregled

Sistematski pregled: Sestrinstvo

Medicinske sestre i tehničari ključni su za funkcionisanje zdravstvenih sistema, a često i najbliskiji s pacijentima i njihovim porodicama.

Rođendan Florence Nightingale, osnivačice modernog sestrinstva, obilježava se kao Svjetski dan medicinskih sestara – 12. maj.

Medicinske sestre i tehničari ključni su za funkcionisanje zdravstvenih sistema, a često i najbliskiji s pacijentima i njihovim porodicama. Povodom njihovog dana, u Sistematskom pregledu razgovaramo s medicinskim sestrama o njihovim problemima, ali i onome što ih i dalje drži i inspiriše u njihovom pozivu.

Gošće su: Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije, Tanja Lupieri, predsjednica Hrvatskog udruženja medicinskih sestara, i

Zineta Mulaosmanović, predsjednica UO Komore medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo.

Izvor: Al Jazeera