Iz programa Širom svijeta

Širom svijeta – Jači od riječi

U sedmici posvećenoj gluhonijemim osobama, Al Jazeera je prikazala film koji se bavi svakodnevnim životom gluhonijemih osoba u Palestini. Kako i na koji način žive, imaju li pomoć od države, koliko se zakonski ravnopravni sa sa osobama koje čuju? Kako se integrišu u svakodnevno društvo? Kako ove osobe doživljavaju svakodnevnu opsadu i život u ratnom okruženju?

U sedmici posvećenoj gluhonijemim osobama, Al Jazeera je prikazala film koji se bavi svakodnevnim životom gluhonijemih osoba u Palestini. Kako i na koji način žive, imaju li pomoć od države, koliko se zakonski ravnopravni sa sa osobama koje čuju? Kako se integrišu u svakodnevno društvo? Kako ove osobe doživljavaju svakodnevnu opsadu i život u ratnom okruženju?