Šira slika

Lista | Šira slika

Šta znači biti bolestan, čekati na listi ili čekati da te vrate na listu koja znači život? Autorica: Slađana Lučić, snimatelj: Adnel Pašić.
Izvor: Al Jazeera